Arhiv za julij, 2014

 
 

Vzdrževanje spletnih trgovin

Izdelava spletne trgovine in njena objava na spletu je le prvi korak na poti do uspešne spletne prisotnosti podjetja ter seveda prodajnih uspehov, ki jih lahko zagotovi kvalitetna spletna trgovina. S postavitvijo trgovine na splet se delo ne konča, kot sklepajo nekateri, temveč se pravzaprav šele začne. Sledi namreč delovno obdobje, ki se nikoli ne konča – redno je treba skrbeti za vzdrževanje spletne trgovine, poskrbeti je treba tudi za optimizacijo, razne izboljšave, širitve … Le skrbno načrtovan dolgoročen razvoj spletne trgovine bo prinesel želene rezultate, zato je ključnega pomena redna skrb za spletno trgovino.

Vzdrževanje spletnih trgovin obsega najrazličnejša opravila, med katerimi so ena bolj, druga manj nujna. Brez nekaterih opravil namreč trgovina na spletu ne more delovati – tu govorimo na primer o zagotavljanju zanesljivega spletnega gostovanja in rednem podaljševanju domene, pa tudi o morebitnih kurativnih posegih, ki so obvezni v primeru, da se spletna stran iz kakršnega koli razloga poruši ali zgolj ne prikazuje pravilno. To so opravila, za katera moramo nujno poskrbeti, najbolje pa je vnaprej zagotoviti, da ne pride do težav, kar na primer lahko storimo s pravočasnim plačevanjem stroškov gostovanja. Nekaterih komplikacij pa ne moremo neposredno predvideti – v takšnih primerih mora biti ponudnik storitve vzdrževanja spletnih trgovin dosegljiv v čim krajšem možnem odzivnem času.

Več dela pa predstavljajo tista opravila, ki niso neposredno potrebna za samo delovanje spletne strani, a poskrbijo za boljše delovanje in večjo učinkovitost, kar je pravzaprav cilj vsake ambiciozne spletne trgovine. Gre za široko področje optimizacije različnih aspektov trgovine, vse skupaj pa vodi v izboljšanje prodajnih rezultatov. Delo pa se ne začne z izvajanjem popravkov – najprej je treba ugotoviti, kje pomanjkljivosti so, ter kako jih bomo najbolj učinkovito odpravili. Veliko pri tem pripomore premišljena zasnova spletne trgovine že v začetku, saj mora sistem omogočati čim bolj natančno sledenje in beleženje obnašanja obiskovalcev, prav tako mora biti trgovina vnaprej pripravljena za morebitne kasnejše razširitve. Pod vzdrževalna opravila tu spadajo posegi, ki pripomorejo k boljši prodaji, kar pa lahko dosegamo na zelo različne načine. Že redno osveževanje vsebine spletne strani lahko pomeni boljšo prodajo, pa tudi bolj nevidni elementi vplivajo na to, na primer pohitritev nalagalnega časa strani. Bolj očitni posegi obsegajo na primer spremembo grafičnih elementov, dodajanje funkcij, urejanje izdelkov …

Za konec morda ni odveč še enkrat poudariti tistih opravil, ki že samoumevno sestavljajo vzdrževanje spletnih trgovin. Čeprav smo videli, da je dela precej, je treba na prvem mestu poskrbeti za to, da je trgovina vedno pripravljena na svoje obiskovalce. Paziti je treba predvsem na nadgrajevanje sistema trgovine na zadnjo različico, kar optimizira delovanje samega sistema in poskrbi za varnost. Seveda je treba posodobiti tudi vse morebitne module in vtičnike, ki zagotavljajo dodatne funkcionalnosti – pogosto gre namreč za ključne varnostne popravke, ki preprečijo vdore. Priporoča se, da se za varnost poskrbi še na druge načine – pazimo na morebitne šibke točke, zavarujemo same datoteke, spreminjamo gesla … Ker vzdrževanje spletnih trgovin obsega toliko dela in terja tudi veliko znanja ter izkušenj, je v večini primerov najbolje, da se za to obrnemo na usposobljene strokovnjake, ki bodo znali kar najbolje poskrbeti za spletno trgovino.

 
 

Prednost spletnih trgovin

1. julij, 2014Splošno

0 komentarjev

Sodobna tehnologija prinaša najrazličnejše inovacije, med katerimi so za končne uporabnike bolj ali manj uporabne novosti. Med največjimi in najbolj uporabnimi dosežki sodobne znanosti je prav gotovo internet, ki je dodobra spremenil življenja ljudi v zadnjih desetletjih. Danes si življenja brez svetovnega spleta ne moremo več predstavljati, saj se je na splet preselil dobršen del vsakdanjega poslovanja. Enako velja za trženje in prodajo izdelkov ter storitev – na tem področju je splet postal en izmed glavnih prodajnih kanalov, za mnoge prodajalce pa celo glavni in edini. Tako smo v zadnjem desetletju spremljali bliskovit razvoj spletnih trgovin, ki je opazen še danes. Praktično vse je že možno naročiti preko spleta, ponudba, ki jo lahko dosežemo iz domačega naslanjača, pa je vsak dan širša. To pa pravzaprav niti ni nenavadno, saj spletne trgovine v primerjavi s fizičnimi prodajalnami nudijo kar nekaj prednosti, tako kupcem, kot seveda prodajalcem.

Mnoge lastnosti spletnih trgovin so po godu tako potrošnikom kot trgovcem, medtem ko v nekaterih primerih prodajalci žrtvujejo nekaj svojega udobja za boljšo prodajo. Z vidika potrošnikov je prednost spletnih trgovin prav gotovo v samem udobju nakupovanja, ki je danes razvito do skrajnosti – trgovine že same po sebi omogočajo preprosto nakupovanje, izdelke se hitro najde, za nakup je potreben le klik. Poleg tega je dostava poceni ali celo brezplačna, izdelki pa so pogosto dostavljeni že takoj naslednji dan po nakupu. Tudi iz tujine pošiljka potuje le nekaj dni, zato so priljubljene tudi tuje spletne trgovine. Vse to da potrošniku še dodatno prednost – neverjetno široko ponudbo, v kateri je praktično vse, kar si lahko zamislimo. Na spletu je na voljo vse, treba je le izbrati. Tudi pri tem spletne trgovine pomagajo, če so primerno urejene in pregledne. Nekatere spletne trgovine prodajajo izdelke različnih trgovcev, s čimer na enem mestu združujejo bogato ponudbo in omogočajo hitro in učinkovito primerjavo, razvrščanje podobnih izdelkov po ceni in drugih lastnostih ter seveda enostavno naročilo izbranega izdelka.

Prodajalcem je predvsem všeč učinkovitost spletnih trgovin, pri katerih je potrebnega bistveno manj dela, časa in denarja, da se doseže opazen prodajni uspeh. Spletna trgovina obratuje 24 ur na dan vse dni v letu, izdelki so kupcem vedno na voljo in predstavljeni tako, kot prodajalci sami želijo. Internet poskrbi za vse, treba je le urediti zalogo in dostavo izdelkov, v nekaterih primerih pa tudi za to poskrbi kar dobavitelj izdelkov sam. Stroški spletne trgovine so bistveno manjši od stroškov najema fizične poslovalnice, saj zakup spletnega prostora skupaj z vsemi dodatnimi stroški znaša le nekaj deset evrov letno, tudi strošek izdelave spletne trgovine je na dolgi rok zanemarljiv. Promocija spletne strani je na spletu lažja in bolj učinkovita, dobro zasnovane oglasne kampanje lahko izjemno povečajo prihodek, pa tudi brezplačno oglaševanje je dovolj učinkovito, na primer interakcija s potencialnimi strankami preko družbenih omrežij.

Primerjava spletnih in fizičnih trgovin se seveda nadaljuje, le težko pa bi našli postavke, ki govorijo v prid fizičnim prodajalnam. Očitno je torej, da so spletne trgovine danes prava izbira, tako za potrošnike kot za prodajalce.