Vzdrževanje spletnih trgovin

Izdelava spletne trgovine in njena objava na spletu je le prvi korak na poti do uspešne spletne prisotnosti podjetja ter seveda prodajnih uspehov, ki jih lahko zagotovi kvalitetna spletna trgovina. S postavitvijo trgovine na splet se delo ne konča, kot sklepajo nekateri, temveč se pravzaprav šele začne. Sledi namreč delovno obdobje, ki se nikoli ne konča – redno je treba skrbeti za vzdrževanje spletne trgovine, poskrbeti je treba tudi za optimizacijo, razne izboljšave, širitve … Le skrbno načrtovan dolgoročen razvoj spletne trgovine bo prinesel želene rezultate, zato je ključnega pomena redna skrb za spletno trgovino.

Vzdrževanje spletnih trgovin obsega najrazličnejša opravila, med katerimi so ena bolj, druga manj nujna. Brez nekaterih opravil namreč trgovina na spletu ne more delovati – tu govorimo na primer o zagotavljanju zanesljivega spletnega gostovanja in rednem podaljševanju domene, pa tudi o morebitnih kurativnih posegih, ki so obvezni v primeru, da se spletna stran iz kakršnega koli razloga poruši ali zgolj ne prikazuje pravilno. To so opravila, za katera moramo nujno poskrbeti, najbolje pa je vnaprej zagotoviti, da ne pride do težav, kar na primer lahko storimo s pravočasnim plačevanjem stroškov gostovanja. Nekaterih komplikacij pa ne moremo neposredno predvideti – v takšnih primerih mora biti ponudnik storitve vzdrževanja spletnih trgovin dosegljiv v čim krajšem možnem odzivnem času.

Več dela pa predstavljajo tista opravila, ki niso neposredno potrebna za samo delovanje spletne strani, a poskrbijo za boljše delovanje in večjo učinkovitost, kar je pravzaprav cilj vsake ambiciozne spletne trgovine. Gre za široko področje optimizacije različnih aspektov trgovine, vse skupaj pa vodi v izboljšanje prodajnih rezultatov. Delo pa se ne začne z izvajanjem popravkov – najprej je treba ugotoviti, kje pomanjkljivosti so, ter kako jih bomo najbolj učinkovito odpravili. Veliko pri tem pripomore premišljena zasnova spletne trgovine že v začetku, saj mora sistem omogočati čim bolj natančno sledenje in beleženje obnašanja obiskovalcev, prav tako mora biti trgovina vnaprej pripravljena za morebitne kasnejše razširitve. Pod vzdrževalna opravila tu spadajo posegi, ki pripomorejo k boljši prodaji, kar pa lahko dosegamo na zelo različne načine. Že redno osveževanje vsebine spletne strani lahko pomeni boljšo prodajo, pa tudi bolj nevidni elementi vplivajo na to, na primer pohitritev nalagalnega časa strani. Bolj očitni posegi obsegajo na primer spremembo grafičnih elementov, dodajanje funkcij, urejanje izdelkov …

Za konec morda ni odveč še enkrat poudariti tistih opravil, ki že samoumevno sestavljajo vzdrževanje spletnih trgovin. Čeprav smo videli, da je dela precej, je treba na prvem mestu poskrbeti za to, da je trgovina vedno pripravljena na svoje obiskovalce. Paziti je treba predvsem na nadgrajevanje sistema trgovine na zadnjo različico, kar optimizira delovanje samega sistema in poskrbi za varnost. Seveda je treba posodobiti tudi vse morebitne module in vtičnike, ki zagotavljajo dodatne funkcionalnosti – pogosto gre namreč za ključne varnostne popravke, ki preprečijo vdore. Priporoča se, da se za varnost poskrbi še na druge načine – pazimo na morebitne šibke točke, zavarujemo same datoteke, spreminjamo gesla … Ker vzdrževanje spletnih trgovin obsega toliko dela in terja tudi veliko znanja ter izkušenj, je v večini primerov najbolje, da se za to obrnemo na usposobljene strokovnjake, ki bodo znali kar najbolje poskrbeti za spletno trgovino.

 
 

0 odgovorov za "Vzdrževanje spletnih trgovin"

 

Za komentiranje morate biti prijavljeni.